Warning: fopen(counters/17287_cnt.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /usr/home/iwtbteam/data/www/forumspaskiev.org.ua/_counter.php on line 16

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /usr/home/iwtbteam/data/www/forumspaskiev.org.ua/_counter.php on line 17

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /usr/home/iwtbteam/data/www/forumspaskiev.org.ua/_counter.php on line 18
:: О нас ::
 
 
AddWeb.ru - раскрутка сайта, 

продвижение сайта
Rambler's Top100 Рисунки, кроссворды, анекдоты, шутки, филателия, нумизматика, ноты для фортепиано, математика, каталог сайтов

Счётчик:
хостов сегодня | хитов сегодня
хитов всего Украина онлайн Неофіційна газета Природа України. Екологія, охорона природи, краєзнавство, туризм... Дерибан Збережи старий Київ ОЛЕГ АНДРОС SOS-animals Green Art ????? Банер Соломенка Здорова Україна
См. новые поступления
в раздел "Карикатуры"

   
НА ГЛАВНУЮ   НА ФОРУМ   ГОСТЕВАЯ
Анонс

Врятуємо дитинчат гренландських тюленів!

Ініціативна група "Врятуємо тюленів Росії!"

Російські природоохоронці звертаються до української громадськості із закликом підтримати кампанію проти вбивства бельків (дитинчат тюленів) на хутро.

Щорічно у двох регіонах Росії (Архангельській і Мурманській областях) практикується масове вбивство бельків - дитинчати гренландского тюленя. Наприкінці лютого Біле море - єдине місце в Росії, де розмножуються гренландские тюлені, - стає місцем народження для тисяч бельків. Відразу після народження починається звіробійний промисел - немовлят знищують за допомогою куль, багрів і ударів кийками. Природоохорнці цілком виправдано називають це жорстокою та варварською процедурою, котрій не місце в цивілізованій країні. На жаль, Росія донині практикує цей жорстокий бізнес. Європа від нього відмовилася, а ввіз виробів з хутра бельків заборонений у ряді європейських країн. Громадськість обурює той факт, що Росія залишилася єдиним місцем у світі, де офіційно дозволений забій бельків.

Традиційно спонукуваний нескінченними державними дотаціями, збитковий промисел гренландского тюленя щороку приносив гроші з убивства тварин вузькій групі вмілих торговців (за рахунок державного бюджету). Двотижневий промисел, що відбувається один раз на рік, у принципі не приносить необхідного заробітку жителям поморських сіл, які мають потребу в соціальному захисті й соціальній адаптації більше адекватним способом.

Підписання 6 березня 2007 року договору між адміністрацією Архангельської області й норвезькою фірмою "GC Rіber Skіnn AS", покликане відродити звіробійний промисел з новою силою, призвело не до вирішення проблем, а до зміни їхнього характеру. Природоохоронці заявляють: відродження жорстокого полювання не принесе значимих позитивних результатів для населення, навпроти, це крок назад для Росії як правової та економічно розвиненої держави. А передача російських природних ресурсів норвезьким підприємцям і мисливцям є по суті розгарбуванням російського тваринного миру, що відповідно до Федерального закону "Про тваринний світ" є власністю держави.

Російській федерації вже давно пропонують альтернативні та економічно перспективні рішення, які дозволять забезпечити нормальний і стабільний дохід населенню. Як альтернативі звіробійному промислу, державі можна активно сприяти організації туризму в унікальні місця Білого моря, використовуючи народження бельків у Білому морі не як привід для їхнього вбивства й короткочасної вигоди, а як привід для створення й довгострокового розвитку туристичної галузі з обов'язковим залученням місцевих жителів. Жителі селищ одержать легальну можливість забезпечити гідний дохід за рахунок обслуговування гостей, у тому числі іноземних, а держава - поповнення бюджету. Цього не відбувається при вбивстві бельків. Це може стати виходом, що врятує тварин, і дасть можливість жителям поморських сіл забезпечити собі гідний рівень життя.

Природоохоронці просять усіх небайдужих підписати та надіслати листи протесту Президенту РФ В.Путіну, Председателю Правительства РФ В. Зубкову та Голові адміністрації Архангельскої області М.Кисельову. Зразки листів додаються.

Необхідні адреси:

Президенту Российской Федерации, Путину Владимиру Владимировичу 103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23 Факс: (495) 206-5173, 206-6277

Председателю Правительства РФ, Зубкову Виктору Алексеевичу 103274, Москва, Краснопресненская наб., д. 2, стр. 2 Факс Правительства: (495) 205-6770

Главе администрации Архангельской области Киселеву Николаю Ивановичу 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49 Факс: (8182) 215-495 ЗРАЗОК ЛИСТА:

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мне стало известно, что ежегодно в двух регионах России (Архангельской и Мурманской областях) практикуется массовый забой бельков - детенышей гренландского тюленя. В конце февраля горло Белого моря - единственное место в России, где размножаются гренландские тюлени, - становится местом рождения для тысяч бельков. Сразу после рождения начинается зверобойный промысел - новорожденных уничтожают с помощью пуль, багров и ударов дубинками. Я считаю, что это жестокая и варварская процедура, которой не место в нашей цивилизованной стране. К сожалению, Россия все еще практикует этот жестокий бизнес. Европа от него отказалась, а ввоз изделий из меха бельков запрещен в ряд европейских стран. Меня возмущает тот факт, что Россия осталась единственным местом в мире, где официально разрешен убой бельков. Я прошу Вас принять меры для прекращения этого позорного промысла на территории нашей страны.

Традиционно движимый бесконечными государственными дотациями, убыточный промысел гренландского тюленя каждый год приносил в жертву узкой кучке умелых торговцев деньги с убийств животных за счет государственного бюджета. Двухнедельный промысел, который происходит один раз в год, в принципе не приносит необходимого заработка жителям поморских деревень, которые нуждаются в социальной защите и социальной адаптации более адекватным способом.

Подписание 6 марта 2007 года договора между администрацией Архангельской области и норвежской фирмой "GC Riber Skinn AS", призванное возродить зверобойный промысел с новой силой, приведет не к решению проблем, а к изменению их характера. Возрождение жестокой охоты не принесет значимых позитивных результатов для населения, напротив это шаг назад для России как современного правого и экономически развитого государства. А передача российских природных ресурсов норвежским предпринимателям и охотникам является по сути разграблением нашего животного мира, который согласно Федеральному закону "О животном мире" является собственностью государства.

России уже давно предлагают альтернативные и экономически перспективные решения, которые позволят обеспечить нормальный и стабильный доход населению. Как альтернативе зверобойному промыслу, государству можно активно содействовать организации туризма в уникальные места Белого моря, используя рождение бельков в горле Белого моря не как повод для их убийства и кратковременной выгоды, а как повод для создания и долговременного развития туристической отрасли с обязательным вовлечением местных жителей. Жители поселков получат легальную возможность обеспечить достойный доход за счет обслуживания гостей, в том числе иностранных, а государство - пополнение бюджета. Этого не происходит при убийстве бельков. Это может стать выходом, который спасет животных, и даст возможность жителям поморских деревень обеспечить себе достойный уровень жизни.

Я призываю Вас, господин Президент, остановить промысел бельков в Белом море. Именно это Вы обещали Бриджит Бардо, согласившись подписать в декабре 1999 г. Федеральный Закон "О защите животных от жестокого обращения". Однако Закон, попавший к Вам в числе первых после вступления в должность Президента РФ, был отвергнут Вами 3 января 2000 г. Миллионы животных остались без защиты, а люди - без надежды, что наконец-то в России перестанут убивать бельков, а отношение к другим животным человека изменится на более гуманное. Поощряя существование такого промысла, мы культивируем жестокость на территории нашей страны. Отсутствие законодательства по защите животных резко диссонируют с имиджем России как правового государства с гуманистическими ценностями. Я также призываю Вас инициировать принятие Закона. Российский парламент уже принял этот важный правовой акт. Следующий шаг - за Вами.

Прошу Вас проинформировать о рассмотрении письма и выслать ответ на адрес __________


НАША КАМПАНИЯ

 

«Форум спасения Киева» просит депутатов не спаивать свой народ: реклама пива лжёт